मोबाइल ले लो, कंप्यूटर ले लो, कपड़े ले लो, बर्तन ले लो, किताबें ले लो, कुछ ले लो, कुछतो ले लो

Monday, 5 November 2012

Am I anti-social !?

Corruption is a social evil. Thank God(?) I am anti-social.

No comments:

Post a Comment